Tunnettu lähetyssaarnaaja ja sielunhoitaja, Mauri Vikstén (1920–1995) kir
joittaa postuumiteoksessaan Kristus puolestamme:

Jeesus asettaa tässä vastakkain kaksi asiaa, hengen ja lihan. Voisimme
yhtä hyvin sanoa hengen ja sielun. Hän asettaa vastakkain toisaalta Py
hän Hengen voiman ja toisaalta ihmisen oman voiman, inhimilliset kyvyt
ja mahdollisuudet. Hän sanoo, etteivät sielunmaailman voimat, ihmisen
omat kyvyt merkitse mitään. Ainoastaan Henki tekee eläväksi.
Näyttää siltä, että tätä asiaa on vaikea täysin allekirjoittaa. Joka sen
hyväksyy, on allekirjoittamassa omaa kuolemantuomiotaan. Silloin voi
sydämestään sanoa, ettei liha mitään hyödytä. Jos se on kerran hyödytön
tä ja turmeltunutta, se pitää ristiinnaulita. Ihmisen kaikkine luuloineen,
ylpeyksineen, sielumaailmansa voimineen ja pyrkimyksineen, pitää tulla
paavalilaiseen oppiin, jonka mukaan ”maailma on minulle ristiinnaulittu
ja minä maailmalle”.

Kristus_puolestamme_nettikirja (PDF versio)

Kristus_puolestamme_nettikirja.mobi (zip pakattu mobi versio)